Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 39

Komunikat nr 39

ℹ️ Uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ – warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Komunikat nr 38

Komunikat nr 38

ℹ️ Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Komunikat nr 37

Komunikat nr 37

ℹ️ Komentarz Izby do Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie strategii współpracy z organizacjami pacjenckimi

Komunikat nr 35

Komunikat nr 35

Recepta farmaceutyczna na szczepionki przeciwko grypie – poprawki do Senatu

Komunikat nr 33

Komunikat nr 33

Podsumowanie stanowiska organizacji rynku farmaceutycznego do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków

Komunikat nr 32

Komunikat nr 32

Komunikat GIF dot. przekazywania komunikatów do ZSMOPL przez podmioty odpowiedzialne

Komunikat nr 30

Komunikat nr 30

Uwagi IGFP do projektu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Komunikat nr 29

Komunikat nr 29

Sektor farmaceutyczny i medyczny - Raport Kancelarii DLA Piper

Komunikat nr 28

Komunikat nr 28

Zgłaszanie propozycji zmian do poziomu krajowego PKD - przypomnienie

Komunikat nr 27

Komunikat nr 27

WZNOWIENIE Obiadów Czwartkowych - pierwszy 23 lutego 2023 r. godz. 15.00 w nowej siedzibie BCC przy Placu Trzech Krzyży 18 piętro IV - proszę potwierdzić ew. uczestnictwo

Komunikat nr 26

Komunikat nr 26

WEBINARY / Poprawa efektywności w podatku VAT w branży finansowej / Trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych