Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 272

Komunikat nr 272

Zaproszenie Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka na webinarium poświęcone ochronie sygnalistów i nadchodzących w tym zakresie zmian prawnych. (21.10.2021r., on-line)

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 271

Zaproszenie Pex PharmaSequence na bezpłatny webinar pt.: Jak skończy się 2021 i czego oczekiwać w 2022? (28.10.2021r., on-line)

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 269

Zaproszenie na cykliczne spotkanie z ekspertami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na którym omawiane będą m.in. zagadnienia dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi. (16.11.2021r., on-line)

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 268

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W rozporządzeniu wystosowanym przez Ministerstwo Zdrowia znajdują się zmiany w rozliczaniu...

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 267

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu webinariów kierowanych do przedsiębiorców farmaceutycznych – "Compliance w marketingu i reklamie leków" pt.: „Nieuczciwe praktyki rynkowe a reklama” (19.10.2021r., on-line)

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 266

Zaproszenie Pex PharmaSequence na bezpłatny webinar pt.: RENEGOCJACJE CENOWE 2021r. (14.10.2021r., on-line)

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 222

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca wartości refundacji leków za okres styczeń-maj 2021r.

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 220

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 29 lipca 2021r. ministra M. Miłkowskiego z prośbą o przekazanie stronom zainteresowanym załącznika o którym mowa w  OSR do projektu  nowelizacji ustawy refundacyjnej (wyliczenia uzasadniające wprowadzane...

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 219

Alert prawny Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński „Zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych”.

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 221

Raport medialny w formie zestawienia zawierającego linki do doniesień nt. Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL) i leków dla seniorów 75+.

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 217

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” będące odpowiedzią na stanowisko ministra. M. Miłkowskiego dotyczące Apelu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków. (dotyczy Komunikatu nr 215 z dnia 23 lipca 2021r.)

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 218

Informacja o opublikowanym, w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2021r. poz. 55, Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Komisji Ekonomicznej.

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 215

Odpowiedź ministra M. Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na Apel podpisany przez 12 organizacji branżowych w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

czytaj dalej
Komunikat nr 272

Komunikat nr 216

Wspólne uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” oraz INFARMY do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy...

czytaj dalej