Rada Nadzorcza Izby Gospodarczej Farmacja Polska

MAREK JEZIORSKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bayer Sp. z o. o.

WIESŁAWA JEŻYŃSKA

Członek Rady Nadzorczej

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.

AGNIESZKA KOSOWSKA

Członek Rady Nadzorczej

Roche Polska Sp. z o.o.

PIOTR STĘCZNIEWSKI

Członek Rady Nadzorczej

PROFARM PS Sp. z o.o.