Komunikat GIF dot. przekazywania komunikatów do ZSMOPL przez podmioty odpowiedzialne