Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 195

Komunikat nr 195

Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Komunikat nr 194

Komunikat nr 194

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy na bezpłatny webinar w związku z ukazaniem się projektu ustawy refundacyjnej. (06.07.2021r., on-line)

Komunikat nr 73

Komunikat nr 73

Zaproszenie do udziału w telekonferencji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ze Stowarzyszeniami, na której omawiane będą m.in. bieżące zagadnienia dotyczące produktów leczniczych stosowanych u...

Komunikat nr 72

Komunikat nr 72

Zaproszenie, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, na kolejne bezpłatne webinarium: „Compliance w praktyce: niezbędnik przedsiębiorcy farmaceutycznego – Prawa autorskie i prawa pokrewne".(09.03.2021r.)

Komunikat nr 70

Komunikat nr 70

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Komunikat nr 69

Komunikat nr 69

Biuletyn Farmaceutyczny IQVIA dot. sytuacji rynku farmaceutycznego związanej z COVID-19.

Komunikat nr 67

Komunikat nr 67

Interpelacje do Ministra Zdrowia:- w sprawie wykreślenia z listy celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 celu: Poprawa zdrowia prokreacyjnego- w sprawie programów poprawy zdrowia prokreacyjnego.

Komunikat nr 65

Komunikat nr 65

Zaproszenie, otrzymane z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na bezpłatną konferencję online pt: „Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji”?(02.03.2021r.).

Komunikat nr 66

Komunikat nr 66

Podsumowanie najważniejszych danych o polskim rynku aptecznym za miesiąc styczeń 2021r., przygotowane przez firmę PEX PharmaSequence.

Komunikat nr 61

Komunikat nr 61

Informacja opublikowana na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotycząca elektronicznego sposobu wydawania zaświadczeń i certyfikatów przez GIF.

Komunikat nr 64

Komunikat nr 64

Komunikat Ministerstwa Zdrowia zawierający wykaz leków niefinansowanych w ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL).

Komunikat nr 62

Komunikat nr 62

Zaproszenie, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, na kolejne bezpłatne webinarium: „Compliance w praktyce: niezbędnik przedsiębiorcy farmaceutycznego – Umowa o dzieło a umowa zlecenie".(23.02.2021r.).