Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 58

Komunikat nr 58

Stanowisko organizacji branżowych w sprawie projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów, przekazane w dniu 16 lutego...

czytaj dalej
Komunikat nr 57

Komunikat nr 57

Analiza opracowana przez firmę Public Policy Sp. z o.o. dotyczącą finansowania systemu ochrony zdrowia w latach 2021-2023. 

czytaj dalej
Komunikat nr 54

Komunikat nr 54

Informacja, otrzymana z Ministerstwa Zdrowia, dotycząca odblokowania dostępu seniorów do bezpłatnych leków wystawianych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i przez lekarzy w szpitalach – po zakończeniu leczenia szpitalnego.

czytaj dalej
Komunikat nr 53

Komunikat nr 53

Uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

czytaj dalej
Komunikat nr 52

Komunikat nr 52

Raporty otrzymane od Pracodawców RP:  -  „Świat po pandemii. Mapa drogowa odmrażania systemu ochrony zdrowia wraz z rekomendacjami co do spodziewanych zmian” zawiera rekomendacje dla polskiego systemu ochrony zdrowia wynikające z wniosków wyciągniętych z pierwszych...

czytaj dalej
Komunikat nr 51

Komunikat nr 51

Podsumowanie działalności W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA za rok 2020, przygotowane przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

czytaj dalej
Komunikat nr 50

Komunikat nr 50

Zaproszenie, otrzymane z Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do wzięcia udziału w kolejnym z cyklu bezpłatnych webinariów dedykowanych projektom i zamówieniom publicznym organizacji międzynarodowych, które realizowane są wspólnie z:...

czytaj dalej
Komunikat nr 49

Komunikat nr 49

Prośba, otrzymana z Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, o pomoc w wypełnieniu formularza przedstawionego przez Komisję Europejską do konsultacji członkom Forum Przemysłowego. 

czytaj dalej
Komunikat nr 48

Komunikat nr 48

Zaproszenie Komisji Europejskiej, otrzymane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, na bezpłatne Seminarium on-line ws. promocji funkcjonowania bazy UE: Access2Marktes.  (25.02.2021r.).

czytaj dalej
Komunikat nr 47

Komunikat nr 47

Komunikat Ministra Zdrowia, opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w sprawie nowych zasad funkcjonowania procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

czytaj dalej
Komunikat nr 44

Komunikat nr 44

Przekazanie do opiniowania, projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, zamieszczonego na stronie Ministerstwa...

czytaj dalej
Komunikat nr 43

Komunikat nr 43

Kolejna informacja, dotycząca działań Izby, w sprawie zasad wystawiania recept „S” dla pacjentów 75+ przez lekarzy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

czytaj dalej
Komunikat nr 42

Komunikat nr 42

Alert, otrzymany z Kancelarii KRK nt. najistotniejszych zmian, które Brexit wywoła w obszarze bezpieczeństwa innych produktów oraz zasad obrotu produktami podlegającymi obowiązkowej ocenie zgodności.

czytaj dalej