Recepta farmaceutyczna na szczepionki przeciwko grypie – poprawki do Senatu