Informacje dla członków Izby

INFORMACJA z dnia 16 kwietnia 2019r.

INFORMACJA z dnia 16 kwietnia 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj dalej
INFORMACJA z dnia 16 kwietnia 2019r.

INFORMACJA z dnia 15 kwietnia 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:- wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych- wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych - wzoru wniosku o wpis...

czytaj dalej