Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 201

Komunikat nr 201

Zaproszenie na webinar, organizowany przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” i Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. K. poświęcony projektowi ustawy refundacyjnej.(12 lipca 2021r., on-line)

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 199

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy na bezpłatny webinar dotyczący projektu nowelizacji ustawy o refundacji. (13 lipca 2021r., on-line)      

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 198

Alert prawny Kancelarii Baker McKenzie „Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – tekst jednolity”.

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 197

Komentarze dwóch Kancelarii prawnych (Kancelaria Czyżewscy oraz Kancelaria Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński Sp.j.) dotyczące opublikowanego na stronie Ministerstwa Zdrowia projektu ustawy refundacyjnej. (dotyczy Komunikatu z dnia 1 lipca 2021r.)

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 196

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 195

Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 194

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy na bezpłatny webinar w związku z ukazaniem się projektu ustawy refundacyjnej. (06.07.2021r., on-line)

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 73

Zaproszenie do udziału w telekonferencji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ze Stowarzyszeniami, na której omawiane będą m.in. bieżące zagadnienia dotyczące produktów leczniczych stosowanych u...

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 72

Zaproszenie, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, na kolejne bezpłatne webinarium: „Compliance w praktyce: niezbędnik przedsiębiorcy farmaceutycznego – Prawa autorskie i prawa pokrewne".(09.03.2021r.)

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 70

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 67

Interpelacje do Ministra Zdrowia:- w sprawie wykreślenia z listy celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 celu: Poprawa zdrowia prokreacyjnego- w sprawie programów poprawy zdrowia prokreacyjnego.

czytaj dalej
Komunikat nr 201

Komunikat nr 65

Zaproszenie, otrzymane z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na bezpłatną konferencję online pt: „Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji”?(02.03.2021r.).

czytaj dalej