Izba Gospodarcza
„FARMACJA POLSKA”
powstała w roku 1992.

Jest najdłużej działającą organizacją w branży farmaceutycznej zrzeszającą na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania, importu oraz obrotu produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi.

N

Ponad 100 członków

Izba zrzesza krajowych i zagranicznych producentów leków – innowacyjnych i generycznych, hurtownie farmaceutyczne, firmy consultingowe i inne podmioty działające w obrębie rynku zdrowia.

N

Indywidualne podejście

Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” jako jedyna organizacja branżowa rozpatruje indywidualne sprawy swoich członków.

N

Współpraca

Współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych, Narodowym Instytutem Leków, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

N

Zadania Izby

Podstawowym celem Izby jest ochrona praw jej członków i reprezentowanie ich interesów, w tym gospodarczych, poprzez zgłaszanie problemów i uczestniczenie w ich rozwiązywaniu przez opiniowanie aktów prawnych.

Stanowiska

Pisma

Komunikaty dla branży

Komunikat nr 80

Komunikat nr 79

🔴 PILNE! Informacja dla firm posiadających leki refundowane tylko w dostępności aptecznej na receptę

Komunikat nr 80

Komunikat nr 78

🟢 Wdrożenie ustawy o sygnalistach - bezpłatne spotkania organizowane przez 2 kancelarie prawne

Komunikat nr 80

Komunikat nr 77

🟢 Europejski Tydzień Szczepień 2024 – warsztaty naukowo-edukacyjne

Konferencje i patronaty

Poznaj członków Izby

Chcesz zostać członkiem Izby?