Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 213

Komunikat nr 213

Zaproszenie PEX PharmaSequence na bezpłatny webinar „Rynek farmaceutyczny-przyszłość bez tąpnięć na rynku? Analizy i prognozy”. (29 lipca 2021r., on-line)

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 214

Zaproszenie Wydawnictwa FARMACOM Spółka z o.o. na Targi Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2021. (8-9.09.2021r., Warszawa)

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 211

Alert prawny Kancelarii Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński „Wspólne przetargi na leki w programach lekowych”.

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 212

Wstępne komentarze Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do wybranych zagadnień konsultowanego projektu ustawy refundacyjnej. (dotyczy Komunikatu nr 202 z dnia 8 lipca 2021r.)

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 209

Uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 210

Apel 12 organizacji branżowych, sporządzony po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (dotyczy Komunikatu nr 205 z dnia 12 lipca...

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 203a

Powtórna wysyłka pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowanego w dniu 5 lipca br. do K. Kęsik-Olędzkiej  Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczącego wytycznych w sprawie postępowania z reklamacjami w hurtowni...

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 208

Oficjalne pismo Ministerstwa Zdrowia potwierdzające przedłużenie do dnia 31 sierpnia 2021 r. terminu na wnoszenie uwag do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej (projekt z dnia 30 czerwca 2021r.).

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 206

Prezentacja z webinaru, organizowanego wspólnie przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” i Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. K. nt. nowelizacji ustawy refundacyjnej.

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 207

Projekt Agencji Badań Medycznych - Warsaw Health Innovation Hub (WHIH), polegający na współpracy instytucji publicznych i sektora medycyny, farmacji i biotechnologii. Głównym celem Warsaw Health Innovation Hub jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych,...

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 205

Przekazanie do wiadomości projektu apelu organizacji branżowych dot. odrzucenia nowelizacji ustawy refundacyjnej.

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 203

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 5 lipca br. do K. Kęsik-Olędzkiej Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące wytycznych w sprawie postępowania z reklamacjami w hurtowni farmaceutycznej.

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 204

Korespondencja Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSA” dotycząca leków dla seniorów 75+, skierowana w dniu 5 lipca 2021r. do B. Małeckiej-Libery – Przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu.

czytaj dalej
Komunikat nr 213

Komunikat nr 202

Informacja dotycząca wysłuchania stron w związku z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli...

czytaj dalej