Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 24

Komunikat nr 24

Apel Rady Przedsiębiorczości sprzeciwiający się planom nałożenia na przedsiębiorców branży farmaceutycznej opłaty rocznej

Komunikat nr 22

Komunikat nr 22

List otwarty - Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie powstrzyma kryzysu lekowego

Komunikat nr 20

Komunikat nr 20

Alert prawny: Działania UOKiK w sektorze farmaceutycznym

Komunikat nr 17

Komunikat nr 17

Komunikat GIF - ujednolicenie sposobu przekazywania informacji dotyczących substancji kontrolowanych

Komunikat nr 14

Komunikat nr 14

Projekt listy leków o utrudnionej dostępności – prośba o analizę poprawności danych

Komunikat nr 15

Komunikat nr 15

Arena Tax // Jak w 2023 r. skorzystać z CIT estońskiego / Deadline 31.01.2023 / Webinary Arena Advisory

Komunikat nr 11

Komunikat nr 11

Odpowiedź GIF na pismo Izby dot. spotkania w sprawie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności

Komunikat nr 10

Komunikat nr 10

Plan pracy Podkomisji Stałej ds. Onkologii - przyjęcie wniosku Izby