Informacje dla członków Izby

Komunikat z dnia 7 sierpnia 2019r.

Komunikat z dnia 1 sierpnia 2019r.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 97/2019/DGL z dnia 30 lipca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

czytaj dalej
Komunikat z dnia 7 sierpnia 2019r.

Komunikat z dnia 24 lipca 2019r.

Dokument EMVO, z dnia 10.07.2019r., EMVO stakeholders1’ consideration on enforcement and inspections under the Falsified Medicines Directive 2011/62/EU (FMD) and its Delegated Regulation EU 2016/161 (DR).

czytaj dalej
Komunikat z dnia 7 sierpnia 2019r.

Komunikat z dnia 8 lipca 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

czytaj dalej
Komunikat z dnia 7 sierpnia 2019r.

Komunikat z dnia 4 lipca 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

czytaj dalej
Komunikat z dnia 7 sierpnia 2019r.

Informacja z dnia 27 czerwca 2019r.

Informacje na temat publikacji  pt.: „LECZENIE BIOLOGICZNE A PRAWA PACJENTA” pod redakcją naukową Marka Świerczyńskiego i Zbigniewa Więckowskiego przygotowanej we współpracy z Izbą Gospodarczą „FARMACJA POLSKA”.

czytaj dalej
Komunikat z dnia 7 sierpnia 2019r.

Informacja z dnia 24 czerwca 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2019r.

czytaj dalej
Komunikat z dnia 7 sierpnia 2019r.

Informacja z dnia 18 czerwca 2019r.

Zaproszenie na organizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą sesję poświęconą handlowi między Wielką Brytanią a Polską w kontekście nadchodzącego Brexit. (28 czerwca 2019r., Hotel Sofitel Warszawa) 

czytaj dalej