Informacje dla członków Izby

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Przekazani do wiadomości pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” wystosowanego do Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz do Pawła Piotrowskiego- Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie raportowania  do ZSMOPL daty ważności i...

INFORMACJA z dnia 16 kwietnia 2019r.

INFORMACJA z dnia 16 kwietnia 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

INFORMACJA z dnia 15 kwietnia 2019r.

INFORMACJA z dnia 15 kwietnia 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:- wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych- wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych - wzoru wniosku o wpis...