Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 2

Komunikat nr 2

Alert prawny Kancelarii Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński: „Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw”.

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 1

Zaproszenie, otrzymane ze Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia, do uczestnictwa i współpracy przy  „Konferencji Noworocznej dla przedstawicieli mediów”. (21 stycznia 2022r., on-line)

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 285

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 284

Informacja o wysłuchaniu publicznym dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia(15 października br., Warszawa). Pismo...

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 283

Przypomnienie o możliwości nadsyłania zagadnień na tradycyjne spotkanie ekspertów Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ze Stowarzyszeniami. (16 listopada 2021r., on-line) (dotyczy Komunikatu Izby nr 269 z dnia...

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 281

Nowa inicjatywa Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  – monitorowanie Funduszu Medycznego.

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 280

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,...

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 279

Informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych od 1 lipca 2022 r.

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 278

Film instruktażowy na temat podstawowych funkcjonalności portalu Access2Markets przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach projektu Enterprise Europe Network PARP.

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 277

Prośba Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotycząca pracy grupy zadaniowej nr 3 Forum Przemysłowego (Task Force 3 – Industrial Forum) polegającej na analizie 137 strategicznych produktów.

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 276

ALERT PRAWNY Kancelarii prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński „Lepiej późno niż wcale – projekt ustawy o ochronie sygnalistów”. (dotyczy Komunikatu nr 265 z dnia 8.10.2021r.)

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 274

Jubileusz 25-lecia działalności firmy APC INSTYTUT – członka Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

czytaj dalej
Komunikat nr 2

Komunikat nr 273

Newsletter Kancelarii Moyers „Sygnaliści – nowy projekt ustawy. Jak do niego podejść rozsądnie?”

czytaj dalej