Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 12

Komunikat nr 12

Informacje, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, dotyczące importu równoległego oraz przesyłania danych osobowych w związku z brexitem.

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat nr 11

Zaproszenie na spotkanie, on-line, na temat „Produkty kosmetyczne – nurtujące problemy i kierunki zmian” organizowane przez firmę Medical Pro Events(20 stycznia 2021r.). 

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat nr 10

Informacja o Konferencji Noworocznej – dla dziennikarzy z całej Polski organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.(22 stycznia 2021r.)

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat nr 9

Alert Prawny Kancelarii KRK „Prawo Zamówień Publicznych – nowa ustawa już obowiązuje”.

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat nr 5

Komunikat Ministra Zdrowia „Funkcjonalność systemu P1”  z dnia 31 grudnia 2020r.

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat nr 4

Dokument otrzymany z Ministerstwa Rozwoju, weryfikujący i aktualizujący zmiany w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu (HS) 2022 WCO. Ministerstwo poinformowało, że na forum unijnego Komitetu Kodeksu Celnego rozpoczynają się prace nad unijną Nomenklaturą scaloną (CN)...

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat

Pismo organizacji branżowych skierowane do A.Niedzielskiego - Ministra Zdrowia, M.Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, M.Miłkowskiego i A. Goławskiej- Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia z zapytaniem o szczepienia pracowników firm...

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat nr 3

Korespondencja Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” z p. Maciejem Miłkowskim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotycząca potwierdzenia jakości testów antygenowych do diagnostyki SARS-CoV-2.

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat nr 2

Zaproszenie na bezpłatne webinarium Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy „Compliance w praktyce: inspekcje i postępowania kontrolne”.(12.01.2021r.)

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat nr 1

Biuletyn Farmaceutyczny IQVIA dot. sytuacji rynku farmaceutycznego związanej z COVID-19.

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat z dnia 29 listopada 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

czytaj dalej
Komunikat nr 12

Komunikat z dnia 4 listopada 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

czytaj dalej