Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 65

Komunikat nr 65

ℹ️ Projekt zarządzenia Prezesa NFZ - programy lekowe

Komunikat nr 63

Komunikat nr 63

ℹ️ Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Komunikat nr 159

Komunikat nr 159

ℹ️ Dot. nowych przepisów nt. limitów finansowania surowców farmaceutycznych

Komunikat nr 158

Komunikat nr 158

🟢 Zaproszenie na konferencję: „Jak zaadresować problem braku dostępności produktów leczniczych? Obrady Okrągłego Stołu”.

Komunikat nr 47

Komunikat nr 47

🧰 EKG Gospodarki – nowa seria informacji do członków

Komunikat nr 46

Komunikat nr 46

ℹ️ Stanowisko organizacji przemysłu farmaceutycznego dot. wywiadu z Rynku Zdrowia

Komunikat nr 45

Komunikat nr 45

ℹ️ Apel Organizacji rynku farmaceutycznego w sprawie wstrzymania prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji

Komunikat nr 43

Komunikat nr 43

🌐 Artykuł: Nie wystarczy być elastycznym – wyzwania HR

Komunikat nr 42

Komunikat nr 42

🟢 Zaproszenie – 5 kroków do naprawy polskiej ochrony zdrowia

Komunikat nr 41

Komunikat nr 41

ℹ️ Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Komunikat nr 40

Komunikat nr 40

ℹ️ Konsultacje społeczne Sektorowych Programów Promocji na lata 2023-2028