Polityka prywatności i cookies

 1. Wprowadzenie
  • Przetwarzając Twoje dane osobowe działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
  • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez serwis internetowy Izba Gospodarcza Farmacja Polska (dalej: serwis).
 2. Administrator danych osobowych
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Izba Gospodarcza Farmacja Polska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czorsztyńskiej 6, 01-410 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111623, REGON: 01002302200000, NIP: 5251980961 (dalej: Administrator).
 • Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: … lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • Przetwarzamy dane osobowe uzyskane:
 • za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza kontaktowego, w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail wraz z treścią wiadomości;
 • poprzez bezpośredni kontakt w drodze rozmów telefonicznych, drogą elektroniczną, a także listownie;
 • poprzez gromadzenie plików „cookies”.
  • Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu dane osobowe, jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z niej pytania oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  • Gromadząc dane osobowe Administrator rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w 5 RODO.
 • W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 1. Polityka plików cookies
 • Przy pierwszej wizycie w serwisie informujemy Cię o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie akceptujesz stosowanie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
 • sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
 • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies
 • Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
 • pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
 1. Odbiorcy danych osobowych
 • Dane osobowe będą przekazywane – w zależności od potrzeby – podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w szczególności upoważnionemu personelowi Administratora, dostawcom usług technicznych, podmiotów świadczących usługi IT na rzecz Administratora oraz innym podmiotom uczestniczącym w realizacji wskazanego celu przetwarzania danych.
 1. Prawa przysługujące Ci w związku z RODO

  • Każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 • Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail … bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w punkcie 1.1 Polityki.
 • Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
 • Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
 • dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym, przechowywane są przez czas obsługi przesłanej wiadomości;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub ustania tego interesu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte po odpadnięciu celu ich przetwarzania.
 1. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

  • Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.