Podsumowanie stanowiska organizacji rynku farmaceutycznego do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków