Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 45

Komunikat nr 45

ℹ️ Apel Organizacji rynku farmaceutycznego w sprawie wstrzymania prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji

czytaj dalej
Komunikat nr 41

Komunikat nr 41

ℹ️ Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

czytaj dalej
Komunikat nr 39

Komunikat nr 39

ℹ️ Uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ – warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

czytaj dalej
Komunikat nr 37

Komunikat nr 37

ℹ️ Komentarz Izby do Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie strategii współpracy z organizacjami pacjenckimi

czytaj dalej
Komunikat nr 33

Komunikat nr 33

Podsumowanie stanowiska organizacji rynku farmaceutycznego do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków

czytaj dalej