Linki

Organizacje branżowe:

 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  www.pzppf.com.pl
 • Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  www.infarma.pl
 • Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI
  www.pasmi.pl
 • Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych
  www.zphf.pl
 • Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych “POLFARMED”
  www.polfarmed.pl

Urzędy:

Czasopisma branżowe: