Informacje dla członków Izby

Informacja z dnia 24 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 24 czerwca 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2019r.

Informacja z dnia 18 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 18 czerwca 2019r.

Ponowne przesłanie ankiety, otrzymanej z UKSW służącej do opracowania dalszego planu działań w zakresie unormowania obrotu lekami biologicznymi i biopodobnymi. 

Informacja z dnia 18 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 18 czerwca 2019r.

Zaproszenie na organizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą sesję poświęconą handlowi między Wielką Brytanią a Polską w kontekście nadchodzącego Brexit. (28 czerwca 2019r., Hotel Sofitel Warszawa) 

Informacja z dnia 13 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 13 czerwca 2019r.

Przekazanie pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, ZPIFF INFARMA oraz ZPHF dotyczącego możliwości wystąpienia braku leków na rynku z powodu  problemów przy serializacji (rozbieżności pomiędzy datą ważności w kodzie 2D, a datą umieszczoną na opakowaniach oraz  w...

Informacja z dnia 11 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 11 czerwca 2019r.

Przekazanie  pisma  Ministerstwa Spraw Zagranicznych informującego  o prowadzonym badaniu, którego celem jest uzyskanie informacji  od przedsiębiorstw, w jaki sposób instytucje publiczne (MPiT, Grupa PFR SA, MSZ) mogą wspierać ich aktywność na rynkach...

Informacja z dnia 7 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 7 czerwca 2019r.

Przekazanie do wiadomości Komunikatu EMVO  z dnia 6 czerwca 2019r.- „Letter of Announcement - EU HUB Release 1.5 of the EU Hub”.

Informacja z dnia 5 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 5 czerwca 2019r.

Przekazanie do wiadomości komentarza mec. Moniki Duszyńskiej do orzeczenia Naczelnego  Sądu Administracyjnego utrzymującego w mocy wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.WSA  w Warszawie, który podtrzymał decyzję Rzecznika  Praw Pacjenta dotyczącej procedury i trybu...

Informacja z dnia 4 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 4 czerwca 2019r.

Zaproszenie na otwarte spotkanie Komisji Konkurencji ICC Polska z Wiceprezesem UOKIK Michałem Holeską. (17 czerwca 2019r., Kancelaria DWF Poland, Warszawa)  

Informacja z dnia 4 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 4 czerwca 2019r.

II edycja badań mierzących stopień przygotowania przedsiębiorców do wysyłania i odbioru elektronicznych faktur  organizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.

Informacja z dnia 3 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 3 czerwca 2019r.

Zaproszenie na organizowane przez Kancelarię Czyżewscy śniadanie biznesowe pt.: „Nabywanie praw do materiałów reklamowych w działalności firmy farmaceutycznej”.(18.06.2019r., Golden Floor Tower, Warszawa).

Informacja Izby z dnia 30 maja 2019r.

Informacja Izby z dnia 30 maja 2019r.

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie numerów identyfikacyjnych (kod EAN/GTIN) umieszczonych na opakowaniach produktów leczniczych. 

Informacja  z dnia 30 maja 2019r.

Informacja  z dnia 30 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości pisma Izby Gospodarczej „FARMADCJA POLSKA” oraz ZPIFF INFARMA skierowanego do p. Karoliny Ostrzyniewskiej- Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dotyczącego konsekwencji utrzymania brzmienia art.77 a w...

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.