Przekazanie pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, ZPIFF INFARMA oraz ZPHF dotyczącego możliwości wystąpienia braku leków na rynku z powodu  problemów przy serializacji (rozbieżności pomiędzy datą ważności w kodzie 2D, a datą umieszczoną na opakowaniach oraz  w dokumentach finansowych i  magazynowych) (Warszawa, 12 czerwca 2019r.)