Informacje dla członków Izby

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania, zamieszczonego na stronie internetowej Centrali NFZ projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Informacja z dnia 27 maja 2019r.

Informacja z dnia 27 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości komentarza firmy DMP LEGAL Wójtowicz spółka komandytowa do projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności na gruncie VAT) na wybrane towary i usługi z dniem 1 września 2019r. 

Informacja z dnia 24 maja 2019r.

Informacja z dnia 24 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości, otrzymanej z Kancelarii KRK, informacji na temat najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne implementującej dyrektywę FMD (tzw. dyrektywę serializacyjną) i rozporządzenie Komisji Europejskiej 2016/161. 

Informacja z dnia 22 maja 2019r.

Informacja z dnia 22 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości, na prośbę Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, informacji o Akademii BioMed – nowej inicjatywie edukacyjnej organizowanej przez PFR we współpracy z Ambasadą Brytyjską.

Informacja z dnia 22 maja 2019r.

Informacja z dnia 22 maja 2019r.

Gratulacje dla Państwa Małgorzaty i Macieja Adamkiewiczów -właścicieli firmy ADAMED uhonorowanych Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki.

Informacja z dnia 20 maja 2019r.

Informacja z dnia 20 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania, zamieszczonego na stronie internetowej NFZ, projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Informacja z dnia 15 maja 2019r.

Informacja z dnia 15 maja 2019r.

Przekazanie informacji na temat podpisanej przez Prezydenta  RP ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw 

Informacja z dnia 14 maja 2019r.

Informacja z dnia 14 maja 2019r.

Informacja o podpisaniu przez Prezydenta ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Informacja z dnia 14 maja 2019r.

Informacja z dnia 14 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości Komunikatu zamieszczonego na stronie CSIOZ „Nowa wersja 1.11.0 środowiska ewaluacyjnego ZSMOPL”.

Informacja z dnia 14 maja 2019r.

Informacja z dnia 14 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania, zamieszczonego na stronie internetowej NFZ, projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości informacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych w dwóch zakresach: oceny indywidualnych wyrobów medycznych (EAN) samodzielnie wykorzystywanych przez...

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia br. (tekst ujednolicony) Nr 56/2018/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Zaproszenie na współorganizowaną przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” konferencję „Dzień Polskiej Farmacji”(14.05.2019, Warszawa)