Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Informacje dla członków Izby

Informacja z dnia 11 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 11 czerwca 2019r.

Przekazanie  pisma  Ministerstwa Spraw Zagranicznych informującego  o prowadzonym badaniu, którego celem jest uzyskanie informacji  od przedsiębiorstw, w jaki sposób instytucje publiczne (MPiT, Grupa PFR SA, MSZ) mogą wspierać ich aktywność na rynkach...

czytaj dalej
Informacja z dnia 5 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 5 czerwca 2019r.

Przekazanie do wiadomości komentarza mec. Moniki Duszyńskiej do orzeczenia Naczelnego  Sądu Administracyjnego utrzymującego w mocy wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.WSA  w Warszawie, który podtrzymał decyzję Rzecznika  Praw Pacjenta dotyczącej procedury i trybu...

czytaj dalej
Informacja z dnia 4 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 4 czerwca 2019r.

II edycja badań mierzących stopień przygotowania przedsiębiorców do wysyłania i odbioru elektronicznych faktur  organizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.

czytaj dalej
Informacja z dnia 3 czerwca 2019r.

Informacja z dnia 3 czerwca 2019r.

Zaproszenie na organizowane przez Kancelarię Czyżewscy śniadanie biznesowe pt.: „Nabywanie praw do materiałów reklamowych w działalności firmy farmaceutycznej”.(18.06.2019r., Golden Floor Tower, Warszawa).

czytaj dalej
Informacja Izby z dnia 30 maja 2019r.

Informacja Izby z dnia 30 maja 2019r.

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie numerów identyfikacyjnych (kod EAN/GTIN) umieszczonych na opakowaniach produktów leczniczych. 

czytaj dalej
Informacja  z dnia 30 maja 2019r.

Informacja  z dnia 30 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości pisma Izby Gospodarczej „FARMADCJA POLSKA” oraz ZPIFF INFARMA skierowanego do p. Karoliny Ostrzyniewskiej- Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dotyczącego konsekwencji utrzymania brzmienia art.77 a w...

czytaj dalej
Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

czytaj dalej
Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. 

czytaj dalej
Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

czytaj dalej
Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania, zamieszczonego na stronie internetowej Centrali NFZ projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

czytaj dalej
Informacja z dnia 27 maja 2019r.

Informacja z dnia 27 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości komentarza firmy DMP LEGAL Wójtowicz spółka komandytowa do projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności na gruncie VAT) na wybrane towary i usługi z dniem 1 września 2019r. 

czytaj dalej