Przekazanie do wiadomości pisma Izby Gospodarczej „FARMADCJA POLSKA” oraz ZPIFF INFARMA skierowanego do p. Karoliny Ostrzyniewskiej- Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dotyczącego konsekwencji utrzymania brzmienia art.77 a w projekcie nowelizacji ustawy  Prawo farmaceutyczne.
(pismo z dnia 29.05.2019)