Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 1

Komunikat nr 1

Biuletyn Farmaceutyczny IQVIA dot. sytuacji rynku farmaceutycznego związanej z COVID-19.

Komunikat z dnia 29 listopada 2019r.

Komunikat z dnia 29 listopada 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Komunikat z dnia 4 listopada 2019r.

Komunikat z dnia 4 listopada 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Komunikat z dnia 24 października 2019r.

Komunikat z dnia 24 października 2019r.

Zaproszenie na IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „LEKI BIOLOGICZNE-ASPEKTY PRAWNE”(2 grudnia 2019r. Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Komunikat z dnia 19 września 2019r.

Komunikat z dnia 19 września 2019r.

Zaproszenie na XV Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego(22-23 października 2019r., hotel Andel’s w Łodzi)

Komunikat z dnia 19 września 2019r.

Komunikat z dnia 19 września 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Komunikat z dnia 10 września 2019r.

Komunikat z dnia 10 września 2019r.

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję "Polka w Europie"(20-22 września 2019r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Komunikat z dnia 26 sierpnia 2019r.

Komunikat z dnia 26 sierpnia 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2019r.

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2019r.

Zaproszenie na Polski Kongres Przedsiębiorczości(24-25 października 2019r., Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2019r.

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2019r.

Zaproszenie na VII Polski Kongres Przedsiębiorczości, który odbędzie się w Olsztynie w dniach 24-25 października 2019r.

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2019r.

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2019r.