Ponowne przesłanie ankiety, otrzymanej z UKSW służącej do opracowania dalszego planu działań w zakresie unormowania obrotu lekami biologicznymi i biopodobnymi.