Przekazanie do wiadomości Komunikatu EMVO  z dnia 6 czerwca 2019r.- „Letter of Announcement – EU HUB Release 1.5 of the EU Hub”.