Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 56

Komunikat nr 56

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” z dnia 8 grudnia 2020r. dotyczące zmian w ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL).

Komunikat nr 59

Komunikat nr 59

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” przekazane w dniu 15 lutego br. do A. Niedzielskiego – Ministra Zdrowia dotyczące możliwości finansowania terapii ze środków subfunduszu terapeutycznego, stanowiącego część Funduszu Medycznego.

Komunikat nr 60

Komunikat nr 60

Biuletyn Farmaceutyczny IQVIA dot. sytuacji rynku farmaceutycznego związanej z COVID-19.

Komunikat nr 58

Komunikat nr 58

Stanowisko organizacji branżowych w sprawie projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów, przekazane w dniu 16 lutego...

Komunikat nr 57

Komunikat nr 57

Analiza opracowana przez firmę Public Policy Sp. z o.o. dotyczącą finansowania systemu ochrony zdrowia w latach 2021-2023. 

Komunikat nr 54

Komunikat nr 54

Informacja, otrzymana z Ministerstwa Zdrowia, dotycząca odblokowania dostępu seniorów do bezpłatnych leków wystawianych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i przez lekarzy w szpitalach – po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Komunikat nr 53

Komunikat nr 53

Uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Komunikat nr 52

Komunikat nr 52

Raporty otrzymane od Pracodawców RP:  -  „Świat po pandemii. Mapa drogowa odmrażania systemu ochrony zdrowia wraz z rekomendacjami co do spodziewanych zmian” zawiera rekomendacje dla polskiego systemu ochrony zdrowia wynikające z wniosków wyciągniętych z pierwszych...

Komunikat nr 51

Komunikat nr 51

Podsumowanie działalności W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA za rok 2020, przygotowane przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Komunikat nr 50

Komunikat nr 50

Zaproszenie, otrzymane z Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do wzięcia udziału w kolejnym z cyklu bezpłatnych webinariów dedykowanych projektom i zamówieniom publicznym organizacji międzynarodowych, które realizowane są wspólnie z:...

Komunikat nr 49

Komunikat nr 49

Prośba, otrzymana z Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, o pomoc w wypełnieniu formularza przedstawionego przez Komisję Europejską do konsultacji członkom Forum Przemysłowego. 

Komunikat nr 48

Komunikat nr 48

Zaproszenie Komisji Europejskiej, otrzymane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, na bezpłatne Seminarium on-line ws. promocji funkcjonowania bazy UE: Access2Marktes.  (25.02.2021r.).

Komunikat nr 47

Komunikat nr 47

Komunikat Ministra Zdrowia, opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w sprawie nowych zasad funkcjonowania procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Komunikat nr 46

Komunikat nr 46

Biuletyn Farmaceutyczny IQVIA dot. sytuacji rynku farmaceutycznego związanej z COVID-19.