Podsumowanie działalności W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA za rok 2020, przygotowane przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.