Analiza opracowana przez firmę Public Policy Sp. z o.o. dotyczącą finansowania systemu ochrony zdrowia w latach 2021-2023.