Stanowisko organizacji branżowych w sprawie projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów, przekazane w dniu 16 lutego br. do Ministerstwa Finansów.