Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 44

Komunikat nr 44

Przekazanie do opiniowania, projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, zamieszczonego na stronie Ministerstwa...

Komunikat nr 43

Komunikat nr 43

Kolejna informacja, dotycząca działań Izby, w sprawie zasad wystawiania recept „S” dla pacjentów 75+ przez lekarzy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

Komunikat nr 42

Komunikat nr 42

Alert, otrzymany z Kancelarii KRK nt. najistotniejszych zmian, które Brexit wywoła w obszarze bezpieczeństwa innych produktów oraz zasad obrotu produktami podlegającymi obowiązkowej ocenie zgodności.

Komunikat nr 41

Komunikat nr 41

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 13 stycznia br. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wraz z odpowiedzią z dnia 25 stycznia br. dotyczące przekształcenia spółki komandytowej posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej...

Komunikat nr 40

Komunikat nr 40

Informacja o śmierci Profesora Jacka Spławińskiego, wieloletniego eksperta Izby w zakresie farmakologii.

Komunikat nr 39

Komunikat nr 39

Nowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia Certificate of Pharmaceutical Product zamieszczony na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Komunikat nr 38

Komunikat nr 38

Zaproszenie, otrzymane z Polskiej Akademii Nauk - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, dla przedsiębiorców branży farmaceutycznej do współpracy w ramach programu TANGO.

Komunikat nr 37

Komunikat nr 37

Stanowisko Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy w sprawie wdrożenia świadczenia kompensacyjnego oraz utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Komunikat nr 36

Komunikat nr 36

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 25 stycznia 2021r. do Ministra Zdrowia dotyczące centralizacji zamówień niektórych kategorii leków refundowanych.

Komunikat nr 34

Komunikat nr 34

Zaproszenie, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, na bezpłatne webinarium: „Compliance w praktyce: niezbędnik przedsiębiorcy farmaceutycznego - Zamówienia publiczne”.

Komunikat nr 33

Komunikat nr 33

Informacja uzupełniająca dotycząca bezpłatnego webinaru organizowany przez PEX PharmaSequence pt.: „RYNEK FARMACEUTYCZNY w 2020 i 2021r. – FAKTY I PROGNOZY”.

Komunikat nr 32

Komunikat nr 32

Podsumowanie najważniejszych danych o polskim rynku aptecznym za miesiąc grudzień, otrzymane z firmy PEX PharmaSequence.

Komunikat nr 31

Komunikat nr 31

Informacja, zamieszczona na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, dotycząca organizacji pracy urzędu, zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące elektronicznego składania wniosków i pism do GIF.