Raporty otrzymane od Pracodawców RP:
 

–  „Świat po pandemii. Mapa drogowa odmrażania systemu ochrony zdrowia wraz z rekomendacjami co do spodziewanych zmian” zawiera rekomendacje dla polskiego systemu ochrony zdrowia wynikające z wniosków wyciągniętych z pierwszych doświadczeń wyniesionych z pandemii.
 

– „Raport covid-owy – z tarczą czy na tarczy? Legislacja w czasach zarazy”, która stanowi kompleksowe podsumowanie ustawodawstwa z pierwszych miesięcy pandemii w Polsce.