Zaproszenie, otrzymane z Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do wzięcia udziału w kolejnym z cyklu bezpłatnych webinariów dedykowanych projektom i zamówieniom publicznym organizacji międzynarodowych, które realizowane są wspólnie z: Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.; Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii; Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości; UN Global Compact Network Poland; Polityką Insight oraz agencją FRONTEX.

(16.02.2021r.).