Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 210

Komunikat nr 210

Apel 12 organizacji branżowych, sporządzony po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (dotyczy Komunikatu nr 205 z dnia 12 lipca...

Komunikat nr 203a

Komunikat nr 203a

Powtórna wysyłka pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowanego w dniu 5 lipca br. do K. Kęsik-Olędzkiej  Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczącego wytycznych w sprawie postępowania z reklamacjami w hurtowni...

Komunikat nr 208

Komunikat nr 208

Oficjalne pismo Ministerstwa Zdrowia potwierdzające przedłużenie do dnia 31 sierpnia 2021 r. terminu na wnoszenie uwag do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej (projekt z dnia 30 czerwca 2021r.).

Komunikat nr 206

Komunikat nr 206

Prezentacja z webinaru, organizowanego wspólnie przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” i Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. K. nt. nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Komunikat nr 207

Komunikat nr 207

Projekt Agencji Badań Medycznych - Warsaw Health Innovation Hub (WHIH), polegający na współpracy instytucji publicznych i sektora medycyny, farmacji i biotechnologii. Głównym celem Warsaw Health Innovation Hub jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych,...

Komunikat nr 205

Komunikat nr 205

Przekazanie do wiadomości projektu apelu organizacji branżowych dot. odrzucenia nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Komunikat nr 203

Komunikat nr 203

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 5 lipca br. do K. Kęsik-Olędzkiej Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące wytycznych w sprawie postępowania z reklamacjami w hurtowni farmaceutycznej.

Komunikat nr 204

Komunikat nr 204

Korespondencja Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSA” dotycząca leków dla seniorów 75+, skierowana w dniu 5 lipca 2021r. do B. Małeckiej-Libery – Przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu.

Komunikat nr 202

Komunikat nr 202

Informacja dotycząca wysłuchania stron w związku z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli...

Komunikat nr 201

Komunikat nr 201

Zaproszenie na webinar, organizowany przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” i Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. K. poświęcony projektowi ustawy refundacyjnej.(12 lipca 2021r., on-line)

Komunikat nr 199

Komunikat nr 199

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy na bezpłatny webinar dotyczący projektu nowelizacji ustawy o refundacji. (13 lipca 2021r., on-line)      

Komunikat nr 198

Komunikat nr 198

Alert prawny Kancelarii Baker McKenzie „Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – tekst jednolity”.

Komunikat nr 197

Komunikat nr 197

Komentarze dwóch Kancelarii prawnych (Kancelaria Czyżewscy oraz Kancelaria Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński Sp.j.) dotyczące opublikowanego na stronie Ministerstwa Zdrowia projektu ustawy refundacyjnej. (dotyczy Komunikatu z dnia 1 lipca 2021r.)

Komunikat nr 196

Komunikat nr 196

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.