Prośba, otrzymana z Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, o pomoc w wypełnieniu formularza przedstawionego przez Komisję Europejską do konsultacji członkom Forum Przemysłowego.