Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 267

Komunikat nr 267

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu webinariów kierowanych do przedsiębiorców farmaceutycznych – "Compliance w marketingu i reklamie leków" pt.: „Nieuczciwe praktyki rynkowe a reklama” (19.10.2021r., on-line)

Komunikat nr 266

Komunikat nr 266

Zaproszenie Pex PharmaSequence na bezpłatny webinar pt.: RENEGOCJACJE CENOWE 2021r. (14.10.2021r., on-line)

Komunikat nr 222

Komunikat nr 222

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca wartości refundacji leków za okres styczeń-maj 2021r.

Komunikat nr 220

Komunikat nr 220

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 29 lipca 2021r. ministra M. Miłkowskiego z prośbą o przekazanie stronom zainteresowanym załącznika o którym mowa w  OSR do projektu  nowelizacji ustawy refundacyjnej (wyliczenia uzasadniające wprowadzane...

Komunikat nr 219

Komunikat nr 219

Alert prawny Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński „Zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych”.

Komunikat nr 221

Komunikat nr 221

Raport medialny w formie zestawienia zawierającego linki do doniesień nt. Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL) i leków dla seniorów 75+.

Komunikat nr 217

Komunikat nr 217

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” będące odpowiedzią na stanowisko ministra. M. Miłkowskiego dotyczące Apelu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków. (dotyczy Komunikatu nr 215 z dnia 23 lipca 2021r.)

Komunikat nr 218

Komunikat nr 218

Informacja o opublikowanym, w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2021r. poz. 55, Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Komisji Ekonomicznej.

Komunikat nr 215

Komunikat nr 215

Odpowiedź ministra M. Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na Apel podpisany przez 12 organizacji branżowych w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

Komunikat nr 216

Komunikat nr 216

Wspólne uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” oraz INFARMY do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy...

Komunikat nr 213

Komunikat nr 213

Zaproszenie PEX PharmaSequence na bezpłatny webinar „Rynek farmaceutyczny-przyszłość bez tąpnięć na rynku? Analizy i prognozy”. (29 lipca 2021r., on-line)

Komunikat nr 214

Komunikat nr 214

Zaproszenie Wydawnictwa FARMACOM Spółka z o.o. na Targi Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2021. (8-9.09.2021r., Warszawa)

Komunikat nr 211

Komunikat nr 211

Alert prawny Kancelarii Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński „Wspólne przetargi na leki w programach lekowych”.

Komunikat nr 212

Komunikat nr 212

Wstępne komentarze Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do wybranych zagadnień konsultowanego projektu ustawy refundacyjnej. (dotyczy Komunikatu nr 202 z dnia 8 lipca 2021r.)

Komunikat nr 209

Komunikat nr 209

Uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.