Komunikat Ministerstwa Zdrowia zawierający wykaz leków niefinansowanych w ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL).