Interpelacje do Ministra Zdrowia:
– w sprawie wykreślenia z listy celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 celu: Poprawa zdrowia prokreacyjnego
– w sprawie programów poprawy zdrowia prokreacyjnego.