Zaproszenie do udziału w telekonferencji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ze Stowarzyszeniami, na której omawiane będą m.in. bieżące zagadnienia dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
(16.03.2021r.)