Zaproszenie, otrzymane z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na bezpłatną konferencję online pt: „Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji”?
(02.03.2021r.).