Projekt ustawy – druk 3408 i 3408A

Poprawki głosowane w dniu 5 lipca

Poprawki głosowane w dniu 6 lipca 2023

Stanowiska do druku 3408 po spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Zdrowia

Stanowiska do druku 3408