ℹ️ Notatka ze spotkania Zarządu i Rady Nadzorczej Izby z Ministrem M.Miłkowskim