Aktualności

Komunikat nr 70

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Komunikat nr 67

Interpelacje do Ministra Zdrowia:- w sprawie wykreślenia z listy celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 celu: Poprawa zdrowia prokreacyjnego- w sprawie programów poprawy zdrowia prokreacyjnego.

Komunikat nr 65

Zaproszenie, otrzymane z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na bezpłatną konferencję online pt: „Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji”?(02.03.2021r.).

Komunikat nr 66

Podsumowanie najważniejszych danych o polskim rynku aptecznym za miesiąc styczeń 2021r., przygotowane przez firmę PEX PharmaSequence.

Komunikat nr 61

Informacja opublikowana na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotycząca elektronicznego sposobu wydawania zaświadczeń i certyfikatów przez GIF.

Komunikat nr 64

Komunikat Ministerstwa Zdrowia zawierający wykaz leków niefinansowanych w ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL).

Komunikat nr 62

Zaproszenie, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, na kolejne bezpłatne webinarium: „Compliance w praktyce: niezbędnik przedsiębiorcy farmaceutycznego – Umowa o dzieło a umowa zlecenie".(23.02.2021r.).

Komunikat nr 56

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” z dnia 8 grudnia 2020r. dotyczące zmian w ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL).

Komunikat nr 59

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” przekazane w dniu 15 lutego br. do A. Niedzielskiego – Ministra Zdrowia dotyczące możliwości finansowania terapii ze środków subfunduszu terapeutycznego, stanowiącego część Funduszu Medycznego.