Aktualności

Komunikat nr 203

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 5 lipca br. do K. Kęsik-Olędzkiej Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące wytycznych w sprawie postępowania z reklamacjami w hurtowni farmaceutycznej.

Komunikat nr 204

Korespondencja Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSA” dotycząca leków dla seniorów 75+, skierowana w dniu 5 lipca 2021r. do B. Małeckiej-Libery – Przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu.

Komunikat nr 202

Informacja dotycząca wysłuchania stron w związku z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli...

Komunikat nr 201

Zaproszenie na webinar, organizowany przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” i Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. K. poświęcony projektowi ustawy refundacyjnej.(12 lipca 2021r., on-line)

Komunikat nr 199

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy na bezpłatny webinar dotyczący projektu nowelizacji ustawy o refundacji. (13 lipca 2021r., on-line)      

Komunikat nr 197

Komentarze dwóch Kancelarii prawnych (Kancelaria Czyżewscy oraz Kancelaria Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński Sp.j.) dotyczące opublikowanego na stronie Ministerstwa Zdrowia projektu ustawy refundacyjnej. (dotyczy Komunikatu z dnia 1 lipca 2021r.)

Komunikat nr 196

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Komunikat nr 195

Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Komunikat nr 194

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy na bezpłatny webinar w związku z ukazaniem się projektu ustawy refundacyjnej. (06.07.2021r., on-line)

AI w zdrowiu

8.06.2021r.    Patronat Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” Szczegóły dotyczące konferencji  http://aiwzdrowiu.pl/