Przekazanie do opiniowania projektów zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia