Uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(pismo IGFP z dnia 4 stycznia 2022r.)