Aktualności

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. 

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Informacja z dnia 29 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania, zamieszczonego na stronie internetowej Centrali NFZ projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Informacja z dnia 27 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości komentarza firmy DMP LEGAL Wójtowicz spółka komandytowa do projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności na gruncie VAT) na wybrane towary i usługi z dniem 1 września 2019r. 

Informacja z dnia 24 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości, otrzymanej z Kancelarii KRK, informacji na temat najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne implementującej dyrektywę FMD (tzw. dyrektywę serializacyjną) i rozporządzenie Komisji Europejskiej 2016/161. 

Informacja z dnia 22 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości, na prośbę Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, informacji o Akademii BioMed – nowej inicjatywie edukacyjnej organizowanej przez PFR we współpracy z Ambasadą Brytyjską.

Informacja z dnia 22 maja 2019r.

Gratulacje dla Państwa Małgorzaty i Macieja Adamkiewiczów -właścicieli firmy ADAMED uhonorowanych Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki.

Informacja z dnia 20 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania, zamieszczonego na stronie internetowej NFZ, projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.