Targami PCI Days 2022

22-23 czerwca 2022 roku w Expo XXI w Warszawie Patronat Honorowy Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” www.pcidays.pl

22-23 czerwca 2022 roku w Expo XXI w Warszawie

Patronat Honorowy Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

www.pcidays.pl