22-23 czerwca 2022 roku w Expo XXI w Warszawie

Patronat Honorowy Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

www.pcidays.pl