Zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 15.11.2020 r w sprawie stosowania przez szpitale publiczne klauzuli jednostronnie wymuszającej obniżki cen dostaw w ramach zawartych już umów

Pismo zostało skierowane jako odpowiedź do PZPPF i Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że pismo zostało skierowane do wiadomości Prezesa NFZ Filipa Nowaka oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka.

Treść pisma koresponduje z naszym stanowiskiem zamieszczonym obok, dając szpitalom podstawę do negocjacji umów.