Targi PCI Days 2023

EXPO XXI w Warszawie 21-22 czerwca 2023r. Patronat Honorowy Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” Szczegóły: Start – PCI – Targi Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego (pcidays.pl)

XVIII Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego

17-19.10.2022r., Gdynia Patronat Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” Organizatorem wydarzenia jest firma BMP, wydawca czasopisma „Przemysł Farmaceutyczny” z dodatkiem „Kierunek Kosmetyki oraz portali kierunekFARMACJA.pl i kierunekKOSMETYKI.pl. Honorowymi...

„Al w zdrowiu”

14 czerwca 2022 r., on-linePatronat Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”