Zaproszenie na współorganizowaną przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” konferencję „Dzień Polskiej Farmacji”
(14.05.2019, Warszawa)