Przekazanie do wiadomości prezentacji ze szkolenia pt. „Z ulgą na Badania i Rozwój (B+R)”