Zaproszenie na IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „LEKI BIOLOGICZNE-ASPEKTY PRAWNE”
(2 grudnia 2019r. Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)