Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o wyrobach medycznych.